Røde Port Roskilde Byudvikling langs banen

Et konkret eksempel

Det har stor indflydelse på trafikvanerne, om arbejdspladserne ligger tæt på tognettet. Det viser følgende eksempel fra Fingerplanen:

‘1.000 ansatte i Carl Bro’s hovedsæde 2 km fra Glostrup station kører dagligt 10.000 km længere i bil end de 1.000 ansatte i Cowi’s hovedsæde tæt ved Lyngby station. Dobbelt så mange Cowi-ansatte som Carl Bro-ansatte benytter kollektiv transport. Den stationsnære lokalisering bidrager dermed væsentlig til at reducere trængslen på vejnettet i myldretiden. På højindkomstarbejdspladsen Ferring International i Ørestad benytter næsten 60 % af de dansk bosatte ansatte dagligt kollektiv transport mellem bolig og arbejde, mens færre end 40 % benytter bil. Der er således væsentligt flere, der benytter kollektiv transport end bil, selvom de ansatte generelt råder over bil, og selvom Ferring ligger ved det overordnede motorvejsnet. Havde Ferring ligget f.eks. i Lautrupparken i Ballerup, skønnes 75-80 % at have benyttet bil og under 20 % kollektiv transport.’ (Kilde: Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning).