Røde Port Roskilde Byudvikling langs banen

Tæt på toget

Hovedstadsområdets fingerplan dikterer en bedre udnyttelse af arealer nær tognettet: ‘Jo nærmere på en station et byggeri ligger, jo flere bruger den kollektive transport og jo mindre trængsel er der på vejnettet. Stationsnærhed reducerer myldretidstrafikken på vejene, men det forudsætter gangafstande inden for 600 m fra en station, hvis flere af os skal opleve den kollektive transport som en bedre transportmulighed end bilen.’ (Daværende miljøminister Connie Hedegaard, juli 2007).

Bilkøer er hverdagskost. Infrastrukturkommissionen skrev i januar 2008: ‘Bilister holdt i 2002 i kø på vejene i Hovedstadsområdet i 100.000 timer hver dag, heraf ca. 28.000 timer på statsvejnettet. De 100.000 timer svarer til et årligt samfundsøkonomisk bruttotab på 5,7 mia. kr.’ Siden 2002 er forholdene kun blevet værre.

Røde Port er med til at vende udviklingen:

  • 1.500 arbejdspladser på stationsområdet gør det muligt at arbejde lokalt i stedet for at pendle
  • 2.500 nye p-pladser giver bedre muligheder for at tage toget i stedet for bilen
  • Et attraktivt bycenter gør det oplagt at lade indkøbsturen foregå med toget

Nye boliger, arbejdspladser og forretninger i Røde Port giver mere trafik, men vejnettet, stisystemerne og p-pladserne bliver tilpasset denne trafik. Desuden vil en stor del af trafikken foregå med toget. Røde Port er byudvikling i samspil med kollektiv trafik. Læs mere om betydningen af stationsnært byggeri her: Et konkret eksempel.