Røde Port Roskilde Byudvikling langs banen

Om Røde Port

Roskilde er et knudepunkt for bl.a. forskning, uddannelse, handel, kultur og trafik. Siden 1847 har jernbanen spillet en vigtig rolle for byens udvikling. I dag har toget fortsat enorm betydning for titusinder af pendlere og gør det muligt at få byudvikling og respekt for miljøet til at gå op i en enhed.

Røde Port er det hidtil største byggeri i Roskilde. Projektet udnytter ledige arealer ved jernbanen og får sin fulde værdi ved at spille sammen med det trafikale knudepunkt, som Roskilde Station er.

Røde Port har taget navn efter den jernbaneviadukt, der er den østlige indgang til centrum. Projektet kommer bl.a. til at indeholde:

Bedre forhold for pendlerne
2.500 p-pladser
Servicefunktioner for Roskilde Station, herunder nye gangforbindelser
150 boliger
Bindeled mellem bymidten og RO’s Torv
Hotel med ca. 270 værelser
Kontorer til koncerner eller offentlige kontorer
1.500 arbejdspladser
Storsalgsbutikker og andre butikker
Restauranter.