Røde Port Roskilde Byudvikling langs banen

Kalender

23. april 2008: Fremlæggelse af projekt ved pressemøde i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Efteråret 2008: Politisk behandling af projektforslaget

15. januar 2009: Debatmøde i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Foråret 2009: Roskildes byråd tager stilling til igangsætning af planprocessen

16. marts 2010: Økonomudvalget behandler et revideret skitseforslag

24. november 2010: Roskilde Kommune vedtager at færdiggøre debatoplæg

10. december 2010: Debatoplægget er lagt ud til offentlig høring

27. januar kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter: Borgermøde om debatoplæg

7. februar 2011: Den offentlige høring slutter

Resten af 2011 samt starten af 2012: Roskilde Kommune udarbejder forslag til kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Desuden bliver der udarbejdet en lokalplan, så kommunen med tiden kan fremlægge ét samlet planforslag.

Første halvår 2012: Offentlighedsfase og borgermøde

Efteråret 2012: Opsamling og vedtagelse af tillæg til kommuneplan samt lokalplan.